Arbetsmetod

Jag är särskilt inriktad på stressrelaterad ohälsa och vänder mig främst till dig som upplever långvarig smärta och/eller psykisk ohälsa. Basal kroppskännedom är min utgångspunkt i arbetet. När du kommer till Fysionova är första mötet ett samtal där vi tillsammans ser över din situation. Du får bl a berätta om dina besvär och om dina förväntningar på behandlingen. Där utöver gör jag en fysisk undersökning eller en funktionsanalys, där vi ser hur du utför dagliga rörelser, vad som brister och vilka resurser du har. Därefter gör vi tillsammans en plan för hur din rehabilitering ska se ut. Vi möts vanligen 1 gång/vecka under en 10-veckorsperiod, därefter avslutas rehabiliteringen. I vissa fall kan behandlingen fortsätta med då gör jag vanligen en avstämning med din vårdgivare.

Om du så önskar hjälper jag dig att utforma ett personligt övningsprogram som du antingen kan utföra hemma eller i vår välutrustade träningshall. I träningshallen är det oftast lugnt och skönt och här finns såväl maskiner, som redskap, i form av hantlar och bollar, för funktionell träning. Efter rehabiliteringens avslut har du möjlighet att köpa träningskort på Fregatten Högst Upp.