Om Fysionova

Jag har arbetat som sjukgymnast sedan 1986 och som privatpraktiserande sedan början av 90-talet. Under många år arbetade jag främst med rehabiliterande träning och smärtlindrande metoder, bland annat akupunktur. Under de sista tio åren har mitt intresse för sambandet mellan kropp och själ vuxit och sedan några år tillbaka känner jag att jag har verktygen för att arbeta med hela människan på ett mer tillfredsställande sätt.

Basal kroppskännedom är ett fantastiskt och mjukt sätt att arbeta för att återskapa ett funktionellt rörelsemönster och minska smärta. Jag har en gedigen vidareutbildning i BK samt även en instruktörsutbildning i MBSR Mindfulness Training. Jag ser goda resultat av att arbeta med rehabilitering från fler än ett håll. Det är uppenbart för mig att vägen till hälsa kan gå via både kroppen och tankarna.

Genom kontinuerlig vidareutbildning fortsätter jag att utvecklas och hitta inspiration i mitt arbete. Jag har bland annat gjort ett vetenskapligt arbete som handlar om kronisk smärta, studerat fysisk aktivitet och träning vid psykisk ohälsa, gått en kurs i KBT för sjukgymnaster och lärt mig mer om kostens betydelse. Den största glädjen av allt är förstås de resultat och framsteg mina kunder når.

Det förekommer att jag tar uppdrag utöver min mottagning. Jag har haft konsultuppdrag i samarbete med Arbetslivsresurs där jag gjort utredningar och rehabilitering enskilt och i grupp.