Basal Kroppskännedom

Jag har stor och positiv erfarenhet av att arbeta med Basal Kroppskännedom. BK är en sjukgymnastisk behandlingsmetod som består av enkla rörelseövningar och syftar till att locka fram det mest optimala och funktionella sättet att använda kroppen. Träningen leder till ökad kroppsmedvetenhet, balanserad hållning, friare andning och ett avspänt och funktionellt rörelsemönster. BK syftar också till att träna förmågan att vara här och nu - medveten närvaro.

Tankesättet präglas av en helhetssyn där man strävar efter att stärka förhållandet mellan kropp och medvetande/ande. Målet är att hitta de egna kroppsliga och mentala resurserna och öppna möjligheter till förändring.

Flera avhandlingar och andra vetenskapliga studier har visat att Basal kroppskännedom ger god effekt vid smärt- och spänningstillstånd, stressrelaterade besvär samt vid olika psykiska symptom som oro, ångest och nedstämdhet.

Metoden har funnits i Sverige sedan 1970-talet, men har rötter i meditation och Tai Chi från den gamla zentraditionen. BK utvecklades ursprungligen av den franska rörelsepedagogen Jaques Dropsy och har sedan vidareutvecklats av sjukgymnaster i Sverige, varav den mest framträdande är Gertrud Roxendal, sjukgymnast och fil dr. Hon har skrivit en bok om BK samt arbetat för att sprida metoden som idag ingår som introduktion i den allmäna sjukgymnastikutbildningen. Vidareutbildningen i BK efter sjukgymnastexamen förutsätter studier, eget utövande och klinisk tillämpning. Jag har under åren 2001-2004 gått fyra av maximalt fem steg, omfattande 30 veckors studier.