Mindfulness

Mindfulness är ett sätt att träna upp din förmåga att vara närvarande i stunden. Genom att stärka förmågan att se saker som de är och odla ett accepterande förhållningssätt kan du minska upplevelsen av stress i din vardag. Du lär dig märka hur tankarna far iväg och blir bättre på att hantera de känslor som tankarna skapar.

På det stora hela får du ett rikare liv där du lättare kan ta tillvara på varje ögonblick istället för att slukas upp av tankar på det som varit eller oro kring vad som ska komma. Mindfulness hjälper dig också att fatta bättre beslut i arbetet och privat. Grunden i metoden är meditationer och övningar av olika slag som gör dig mer medveten om din andning, din kropp och dina tankar.

Mindfulness har släktskap med zenbuddismen, men har anpassats för att passa alla människor oavsett trosbakgrund. Metoden har utvecklats i USA men spridits stort över hela västvärlden, inte minst inom hälso- och sjukvården där den blivit ett viktigt inslag vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

Jag utbildade mig till instruktör i MBSR, Mindfulness Baserad Stressreduktion, 2007 och synsättet har hjälpt såväl mina patienter som mig själv att njuta mer av livet, och också att hantera de dagar då livet känns svårare.