Rehabiliterande Träning

Grunden för all sjukgymnastik är träning i olika former. Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. För att skelettet och muskulaturen skall må bra behöver de belastas. När du rör på dig ökar dessutom såväl cirkulation och syresättning, som känslan av energi och livskraft.

Mitt jobb som sjukgymnast är att hjälpa dig att hitta en lagom nivå. Rätt anpassad träning har dokumenterat goda effekter vid tillstånd av stress, depression och smärta. Jag gör en funktionsanalys och utformar övningar och träningsprogram utifrån dina indivuduella behov där hänsyn tas både till hur du mår psykiskt och till eventuella skador och fysiska problem. Vi ser till din energinivå och motivation och tittar på valet av övningar, antal upprepningar, belastning och hur ofta du bör träna. Inte sällan är träning i kombination med avspänning, kroppsmedvetenhet, smärtlindring och andning en viktig del i vägen tillbaka.