Vad gör en sjukgymnast?

Sjukgymnastens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa, och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet.

Sjukgymnaster har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje människas förmåga. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när sjukgymnaster gör sin professionella bedömning.

Sjukgymnaster har en vetenskapligt grundad kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

Sjukgymnaster vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder och finns i hela hälso- och sjukvården. Även i förebyggande syfte kan du som patient söka hjälp hos en sjukgymnast med frågor om fysisk aktivitet och träning utifrån din situation.

Som sjukgymnast utgår jag i första hand från din rörelseförmåga och vad som hindrar den. Det kan t ex vara smärta, stelhet, muskelsvaghet p g a skada, sjukdom eller rädsla och ångest.

Sjukgymnastens grund är en treårig universitetsutbildning. Grundutbildningen innehåller anatomi, fysiologi, sjukdomshistoria, träningslära, ledundersökning, specifik sjukgymnastik m m. De flesta sjukgymnaster vidareutbildar sig efter grundutbildningen.

I Sverige är yrkestiteln sjukgymnast skyddad och får endast användas av den som har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.